Informācija ziedotājiem

Bankas rekvizīti ziedojumu saņemšanai:

Biedrība "Tiesiskās izpratnes veicināšanai"

Reģistrācijas Nr. 40008188051

Blaumaņa iela 29-3, Rīga, LV-1011, Latvija 

AS "Swedbank", konts nr. LV61HABA0551036055565


Ja ziedojiet noteiktam mērķi, lūdzam, norādīt to maksājuma uzdevumā (atsauce uz vienošanos, līgumu vai nepārprotama definīcija maksājuma mērķī)