BIEDRĪBAS MĒRĶI


Veicināt personu tiesisko apziņu un sekmēt tiesiskuma un demokrātijas principu stiprināšanu;

  • Informēt sabiedrību par savu likumīgo interešu aizstāvību un veicināt personu tiesisko interešu un pienākumu izpratni;
  • Veidot izpratni par personu savstarpējo strīdu efektīvu atrisināšanu abpusēji saprotamā un tiesiskā veidā;
  • Veicināt privāto personu tiesisko interešu ievērošanu attiecībās ar publiskām un citām privātām personām;
  • Organizēt pastāvīgi darbojošās šķīrējtiesas darbību.


KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?


Likuma varas spēku un tiesisko kārtību, galvenokārt, nosaka pilsoņu kopējā izpratne par to, kas ir taisnīgums, godīgums un tiesiskums. Pilsoņu spējas un uzdrīkstēšanās aizstāvēt savas tiesības un pastāvēt par savu taisnību panāk valsts pārvaldes institūciju pieņemto lēmumu un rīcības atbilstību likumos noteiktajiem rāmjiem. Neviens likums, normatīvs, amatpersona vai valsts iestāde nespēj aizstāt brīvu pilsoņu aktīvu un izlēmīgu rīcību. 


Savu tiesību un likuma varas aizstāvēšana ir iespējama tikai tad, ja pilsonis zin savas tiesības un pienākumus. Ja pilsonis saprot, ka tieši viņš, daļa no tautas, ir sākotnējais valsts suverēnās varas nesējs, nevis prezidents vai parlaments, vai kāds “cits ārējs spēks”, un rīkojas atbilstoši, kļūstot par pilntiesīgu saimnieku savā zemē. Tikai pilsonis pats un kopā ar saviem līdzpilsoņiem ir atbildīgs par brīvības saglabāšanu sev un saviem pēcnācējiem. 


Pilsoņu kopuma vai vismaz pietiekami lielas aktīvās daļas rīcības kopsumma ir pamatā sabiedriskā labuma pavairošanai. Katrs savā vietā un savā lietā – mēs panākam taisnīgumu varbūt šķietami sīkā jautājumā, bet šie jautājumi, kur ticis panākts taisnīgs un godīgs risinājums, krājas un veido tiesisko vidi, kas mūs aptver, nošķir brīvību no apspiestības.


Bez brīvu pilsoņu spiediena valsts vara agrāk vai vēlāk sāks ignorēt normas un likumus, kas to ierobežo. Tādā veidā pakāpeniski, bet neizbēgami, novedot valsti līdz tirānijai. Lai kļūtu par vergu, cilvēkam nav jādara pilnīgi nekas, lai saglabātu brīvību - cilvēkam ir jārīkojas.